Δραστηριότητες

  • Μονοπάτια Πηλίου
    Διαδρομή Χάνια-Κισσός , Κισσός
    Στόχος μας είναι να δώσουμε στο απλό περιπατητή την ευκαιρία να περπατήσει τις διαδρομές με ασφάλεια και, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις προσανατολισμού, να μπορεί να βρει εύκολα το μονοπάτι.